Archiv článků

26.11.2018 23:04

Adventní duchovní obnova

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, kterou povede Kateřina Lachmanová. Duchovní obnova proběhne v sobotu 8. prosince v Lidečku. Přihlásit se můžete do 4. prosince 2018 e-mailem na faralidecko@seznam.cz

—————

09.10.2018 07:44

Pozvánka na 12. setkání schol

Zveme vás na 12. setkání schol, které bude v kulturním domě v Lidečku 17. listopadu 2018.

—————

17.03.2018 14:29

Možnosti svátosti smíření

Před Velikonocemi je možné využít svátosti smíření nejen v naší farnosti, ale také v okolních farnostech. Proto zde zveřejňujeme rozpis svátostí smíření v našem děkanátu.

—————

18.02.2018 08:23

Inspirace pro postní dobu

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Zpytování svědomí podle Katechismu katolické církve (2x) Liturgická modlitba pro daný den Biblický...

—————

05.10.2017 20:26

Vzpomínka na kanovníka P. Karla Pleváka

V úterý 10. října 2017 si připomeneme 30 let od úmrtí kanovníka P. Karla Pleváka. Od 16:15 bude společná modlitba u jeho hrobu na hřbitově v Lidečku. Poté od 17:00 bude slavena mše svatá v kostele sv. Kateřiny. Po skončení mše jste všichni zváni do kulturního domu, kde bude možnost zavzpomínat...

—————

18.08.2017 22:48

Farní tábor pro děti

Cesta kolem světa Od 7. do 11. srpna proběhl na faře v Lidečku farní tábor příměstského typu. Děti ve věku 5 až 11 let denně docházely na faru a pokaždé pomyslně cestovaly na jiný kontinent. S vlastnoručně vyrobenými cestovními pasy poznaly mimo jiné hry z různých koutů světa,...

—————

04.07.2017 18:48

Pozvánka na pouť do Medjugorje

Přijměte pozvání na Mladifest do Medjugorje. Pouť proběhne od 30. července do 7. srpna. Přihlášky a další informace na e-mailu  faralidecko@seznam.cz. 

—————

03.07.2017 18:43

Pozvánka na přednášku manželů Siebrových

Zveme Vás na přednášku Jany a MUDr. Pavla Siebrových DOPROVÁZENÍ PACIENTŮ V KONEČNÉ FÁZI ŽIVOTA. Tato přednáška se uskuteční dne 11. července od 19:00 v Lidečku v kulturním domě.

—————

02.06.2017 09:53

Noc kostelů

Zveme vás na Noc kostelů, která proběhne v Lidečku, v kostele sv. Kateřiny v pátek 9. června 2017. Bližší informace na plakátku.  

—————

18.04.2017 19:57

Cesta za naším kardinálem Štěpánem Trochtou

Je zvláštní, jakým způsobem spojuje v dnešní době osobnost kardinála Štěpána Trochty lidi, kteří by se jinak blíže nesetkali. Naší upřímnou snahou je, aby se na něj nezapomnělo a v nás se naplňovalo to, o co on celý svůj těžký život usiloval. Tak se letos už potřetí vydáváme k jeho hrobu. Po...

—————