Archiv článků

23.09.2010 09:08

Poselství svatého otce Benedikta XVI. ke světovému dni mládeže v Madridu

Motto WYD v Madridu 2011 "V KRISTU ZAPUSŤTE KOŘENY, NA NĚM POSTAVTE ZÁKLADY,   PEVNĚ SE DRŽTE VÍRY ." (srov. Kol. 2,7)   poselství papeže k Madridu 2011.pdf (140,8 kB)

—————

11.09.2010 19:47

Fotbalový turnaj kněží, policistů, starostů a novinářů

V sobotu 11.9. se konal v Horní Lidči fotbalový turnaj. Účastnila se čtyři družstva. Mužstvo kněží, policistů z Liberce, starostů a zastupitelů Hornolidečska a policistů ze Vsetínska. I když počasí nebylo úplně příznivé, atmosféra byla výborná. Nejvíce fanoušků měli kněží. Ale i oni sami dokázali...

—————

11.09.2010 18:43

Pouť na Svatý Hostýn s některými babičkami

Na začátku srpna jsme se vydali a vyjeli s našimi staršími babičkami z naší farnosti na pouť na Svatý Hostýn. Pouť jsme obětovali za naše rodiny, blízké a celou naši farnost! Zpáteční cestu jsme si zpestřili a navštívili jsme našeho bývalého veselého kaplana P. Karla Hořáka. Prožili...

—————

11.09.2010 11:50

Farní tábor

Farní tábor ‚‚Jedeme dál...‘‘ 15. – 20. srpna 2010 Dne 15. srpna 2010 netrpělivě přešlapovalo celkem 31 děvčat a chlapců z farnosti Lidečko a Horní Lideč od předškolního věku až po osmáky a skupina 15 vedoucích, která byla složena z deváťáků, scholy a starších ministrantů...

—————

09.09.2010 16:58

Dožínky v Horní Lidči

První zářijovou neděli proběhly dožínky v Horní Lidči. Začaly děkovnou mší svatou za úrodu, kterou sloužil náš otec Jan Ston. Odpolední program pokračoval svátostným požehnáním. Potom se všichni v průvodu, za doprovodu kapely Lidečanka přesunuli do místního Kačabaru, kde probíhal...

—————

24.07.2010 22:29

Farní pouť na Sv. Hostýn

Fotky z prvního ročníku pouti na Svatý Hostýn.

—————

17.05.2010 21:05

První svaté přijímání - Lidečko

—————

15.07.2008 22:49

Nová akce

Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

—————