Kontakt

Římskokatolická farnost Lidečko
IČO: 48739448
 
P. Petr Martinka
Lidečko 37
756 15 Lidečko
Česká republika (CZ)
 
bankovní účet: 1760861369/0800
 
telefon na faru: (+420) 733 741 148
telefon na P. Petra Martinku: (+420) 731 402 081
emailová adresa: faralidecko@seznam.cz
 

Složení farní rady

Pastorační rada

P. Petr Martinka
Dominik Číž
Marek Filák
Jiří Fusek
Miroslava Chupíková
Josef Mana
Šárka Martinková
Roman Novák
Ondřej Pospíchal
Marie Smolíková
Ludmila Trčková
František Váňa
Ludmila Vichtorová
 

Ekonomická rada

P. Petr Martinka
Vojtěch Fojtů
Josef Kliš
Ondřej Pospíchal
Marcela Unzeitigová