Farní aktivity

PRO DĚTI

scholička

Každý pátek přede mší svatou od 16. hodin probíhají zkoušky malé scholičky v Lidečku.

ministranti

Každou druhou sobotu probíhají schůzky.

 

PRO MLÁDEŽ

schola

Každý pátek po mši svaté probíhají zkoušky velké scholy v Lidečku.