Stachová Anna

Stachová Anna

Společnost sester Ježíšových

Rodiště: Lidečko
Místo působení: Praha
 

Narodila jsem se v roce 1971 manželům Ludmile a Antonínu  Stachovým jako páté dítě. Maminka, rozená Ščotková, se narodila v Lidečku a tatínek pocházel ze Slovenska, okres Senice. Po osmileté základní škole jsem se vyučila prodavačkou potravinářského zboží a dva roky jsem pracovala ve Valašských Kloboukách. K prohloubení víry a osobního vztahu ke Kristu mně výrazně pomohlo společenství ve farnosti, kterého jsem se v době dospívání zúčastňovala. Na řeholní společnost SSJ mně poukázala sestra Anna Povalačová (z Horní Lidče).

Do noviciátu Společnosti sester Ježíšových (SSJ) jsem nastoupila v červnu 1992. Ten jsme prožívaly jako novicky prvního roku (já, Anna Povalačová, Ludmila Kubicová, Kateřina Sekulová a další) v tiché odloučenosti od světa v Moravské Húzové u Olomouce. Ve druhém roce noviciátu jsem byla na praxi na Svatém Hostýně a potom v Praze v kostele sv. Ignáce. V Praze jsem ve službě kostelnice do dneška.

Na otázku: „Jak jsem se dostala do řehole?“ bych mohla odpovědět velmi stručně: skrze exercicie podle sv. Ignáce z Loyoly. Tomu však předcházelo několik podnětů:

uvědomění si, že existují dvě životní cesty

v roce 1990 návštěva Svatého otce Jana Pavla II. – tenkrát na Velehradě jsem po sv. přijímání nabídla Pánu Ježíši svůj život

znepokojovalo mě, proč mě otázka na zasvěcený život vůbec napadá

že mě Ježíš miluje, nebylo pro mě jen frází

pocítila jsem Boží přízeň i nabídku – být s Ním jiným způsobem, a potřebovala jsem důsledně odpovědět

vyšší hodnoty byly tak lákavé

osobní setkání se sestrami této řeholní společnosti mě ještě víc přitáhlo.

 

Třídenní duchovní cvičení (exercicie) na rozlišení, jak se rozhodnout, mně pomohly uvidět, kterou cestu zvolit. V těsné blízkosti tomu celému dění (od r. 1989-1992) stála Panna Maria. A tak mě Pán už 23 let obdarovává jako svoji sestru.