Slavnost sv. Václava

20.09.2015 21:25

V pondělí 28. září proběhne oslava svátku sv. Václava v Horní Lidči.

Mši svatou v 8:00 bude sloužit novokněz P. Zdeněk Mlčoch, kaplan v Přerově.

V 10:30 bude mši svatou celebrovat mons. Vojtěch Šíma, děkan kolegiátní kapituly v Kroměříži.

—————

Zpět