Poutní mše v Horní Lidči - 30. dubna 2016

29.04.2016 08:04

Farnost Lidečko vás zve na poutní mši sv. v Horní Lidči U obrázku Panny Marie Ustavičné pomoci v předvečer mariánského měsíce května v sobotu 30. dubna 2016 v 17:30.

—————

Zpět