Nová rubrika

03.09.2015 23:13

Nově si můžete přečíst něco o rodácích z naší farnosti, kteří zasvětili svůj život Bohu a vstoupili do řehole.

Řeholníci naší farnosti

—————

Zpět