Modlitební triduum matek

23.03.2014 20:56

Modlitby matek

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek.

MM se rozšířily do více než 70 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Členky společenství „Modlitby matek“ přicházejí z různých církví, kultur a zemí, a tak se jednotlivá setkání mohou obsahově odlišovat. Co je však u všech skupinek stejné:

Vždy prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání, za ochranu před vším zlem,

za odpuštění, abychom byli v jednotě (jedno srdce jedna mysl), chválíme Boha písněmi a modlitbami, prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí „Modlitby matek“, čteme z písma svatého, děkujeme Bohu za dar mateřství, vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.

MODLITEBNÍ TRIDUUM 28.3., 29.3., 30.3.2014

Tři dny modliteb se konají v kostelech celého světa, kde se zapojili do Modliteb matek. Jednou za čtvrt roku se matky po tři dny – pátek, sobota, neděle spojují v modlitbách na stejný úmysl. Je to čas milostí.

Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem a láskou…Stačí, abychom přišly k němu a nabraly si z nich. Připravil je pro nás, jsme zvány. Zároveň nás ujišťuje o síle duchovního spojení, díky kterému i ty matky, které se pro své povinnosti, chorobu nebo jinou překážku nemohou účastnit osobně, mají podíl na všech těchto milostech.

V pátek odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, proto se soustředíme na modlitbu odpuštění a lítosti.

V sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem. Prosíme Pána o odpuštění pro ně.

V neděli chválíme Pána a děkujeme za vše, co dělá v našich životech.

v pátek 28.3.2012 v 19:00 hod. v kostele sv.Kateřiny v Lidečku

v sobotu 29.3.2012 v 17:00 hod. v kostele sv.Kateřiny v Lidečku

v neděli 30.3. 2012 v 18:00 hod. v kostele sv. Václava v Horní Lidči

Modlitební setkání trvají asi 1 hodinu.

Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě !!!

—————

Zpět