Druhá pěší pouť farnosti na Svatý Hostýn

08.08.2011 08:44

  Ve dnech 22. a 23. července jsme se vydali na pěší pouť na Svatý Hostýn. Tuto cestu jsme obětovali sami za sebe, svoje rodiny a především za celou naši farnost. V pátek jsme putovali v dešti, ale myslím, že to nikomu nečinilo velké potíže. Druhá skupina, která vycházela až odpoledne naopak déšť řešit nemusela. Po celou pouť nám otec Jan předčítal z listu svatého Jakuba, který je mimochodem i patronem všech poutníků. Také jsme prosili Pannu Marii o pomoc a přímluvu skrze modlitbu růženců. V pátek nás přijal na svoji faru otec Karel Hořák, kde jsme si opekli klobásky a poseděli u ohně. Druhá skupina přišla až po půlnoci, tak jsme se s nimi potkali až ráno na mši svaté v Hošťálkové. Hned po mši svaté jsme v počtu 27 lidí pokračovali v pouti směrem k cíli naší cesty, Svatému Hostýnu. Počasí nám přálo a zhruba ve 13:30 jsme dorazili k bazilice. Ve 14:30 nám otec Jan odsloužil mši svatou a plni radosti, pokoje, posíleni Pánem Ježíšem jsme se rozjeli k našim rodinám.

Děkujeme ti Bože !!! 

—————

Zpět