Dotazník k obsahu farního webu

Žádáme návštěvníky farního webu, o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, o jaký obsah mají návštěvníci webu zájem. Nezáleží, jestli jste z farnosti Lidečko, důležité je, že farní web navštěvujete a hledáte zde informace. Zkuste nám uvést, které informace byste chtěli a které naopak přijdou zbytečné. Vaše odpovědi nám pomohou vytvořit nové webové stránky farnosti Lidečko tak, aby byly účelné.


Vítejte na našich internetových stránkách

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete na facebookovém profilu.

    

 


Výzva pro naše faníky: Zapojte se do života farnosti – Pomozte nám tvořit živé společenství!

    „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ 
    Mt 25,40

Fungující farnost musí být živá. Aby i v naší farnosti pulsoval život, nesmíme být jen pasivními účastníky, kteří čekají, že vše udělají „ti druzí“. Bůh každého z nás obdaroval různým talentem. Proto se s prosbou obracím na vás všechny, milí farníci, abyste se zamysleli a označili všechny činnosti, kterými byste mohli přispět k lepšímu fungování života naší farnosti. Pokud je vám 15 let a více, vyplňte, prosím, tento  formulář. V případě potřeby vás pak budeme kontaktovat. Děkuji.                                                                           

P. Petr Martinka


Informace o farnosti

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).

Obyvatelé obce Lidečka j