PASTORAČNÍ PLÁN 2019 (1. pololetí)

 

12.1. – Tříkrálová sbírka

20.1. -  Farní rodinné bobování

3.2. – Představování prvokomunikantů

9.2. – Farní ples

17.2. – Pouť manželů ke kapli sv. Huberta a Josefa ve Valašské Senici

27.2.-1.3. – Doba sněhová (jarní prázdniny dětí na faře)

30.3. – Postní duchovní obnova farnosti

13.4. – Arcidiecézní setkání mládeže Přerov

14.4. – Venkovní křížová cesta za smíření (z Lidečka do Horní Lidče)

21.4. – Velikonoční neděle (farní agapé)

22.4. – 28.4. – Týden Božího milosrdenství (mše svatá v 15 hod. + cizí kazatel)

1.5. – Ministrantský den v semináři

8.5. – Poutní výlet prvokomunikantů a jejich rodin do Račného

12.5. – První sv. přijímání Lidečko

19.5. – První sv. přijímání Horní Lideč

24.5. – Noc kostelů (kostel v Horní Lidči)

25.5. – Lamačské chvály (v Lidečku pod skalama)

28.5. – Pouť třeťáků na Svatý Hostýn

1.6. – Modlitby děkanátu za rodiny a duchovní povolání (Velehrad)

8.6. – Pěší pouť rodin na Svatý Hostýn

8.6. – Svatodušní vigilie (kostel Lidečko)

9.6. – Slavnost seslání Ducha Svatého - Pouť na Pulčinách

12. -14.6. – Farní pouť na Vysočinu (po stopách Jana Blažeje Santiniho)

15.6. – Adorační den v kostele v Horní Lidči

20.6. – Slavnost Těla a Krve Páně (eucharistický průvod)

22.6. – Jáhenské svěcení Dominika Kováře

29.6. – FARNÍ DEN