Pastorační plán na rok 2017

leden

1. 1. Slavnost Matky Boží P. Marie, půlnoční mše sv. na Nový rok
6. 1. Slavnost Zjevení Páně
7. 1. Tříkrálová sbírka
13. 1. pouť do Filipova

únor

1. 2. zájezd na Pouť matek ve Šternberku
2. 2. Hromnice
11. 2. Farní ples
22. 2. Popeleční středa

březen

11. 3. Duchovní obnova s P. Ivanem Fišarem
19. 3. Slavnost sv. Josefa

duben

14. 4. Velký pátek
16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Faro)
29. 4. 24. pouť hasičů                         

květen

  májové pobožnosti
21. 5. 15. pouť včelařů na Sv. Hostýn
25. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
28. 5. Dětský den a mše sv. v Račném

červen

4. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého
  První svaté přijímání
9. 6. Noc kostelů
15. 6. Těla a krve Páně, průvod Božího těla
23. 6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
25. 6. (Faro)

červenec

   Pěší pouť na sv. Hostýn

srpen

1. - 5. 8. Cyklopouť do Litoměřic
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

září

  Pouť do Žarošic
28. 9. (Faro)
28. 9. Sv. Václav – pouť Horní Lideč

říjen

  měsíc svatého růžence
10. 10. Vzpomínková mše za kanovníka P. Karla Pleváka

listopad

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
25. 11. Sv. Kateřina – pouť Lidečko
3. 12. 1. adventní neděle

prosinec

24. 12. (Faro)
25. 12. Slavnost Narození Páně

 

15. pouť včelařů na Sv. Hostýn