Život ve farnosti v roce 2008

Rok 2008 se zapíše do historie naší farnosti jako skutečně bohatý na významné události. Líbí se mi, že stráž u Božího hrobu obnovili naši hasiči v uniformách, a že se v hojném počtu účastní liturgických slavností. Myslivci si připravují děkovnou mši u svatého Huberta a včelaři v Račném a na Svatém Hostýně. Průvod Božího Těla byl poprvé s novým byldachýnem, oltáříky si chystají sami farníci a naše dechovka Lidečanka hraje u všech slavností a to skutečně za „Pán Bůh zaplať“. Lidé si čtou Boží slovo u mší, podle čísel domu si uklízejí kostel, zdobí ho a v hojném počtu se účastní brigád. Jsou velice štědří, nejen pro své kostely, ale i pro potřeby misií a charit. Fakt je to chvályhodné.
Pěkné první svaté přijímání i dožínky, poutě...

 • 20. 1. mše svatá v Ostravě- vysílaná TV Noe, na které se nás zúčastnilo 150 farníků
 • 10. 5. vyznamenání – v Olomoucké katedrále s rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera byli vyznamenáni pan Vojtěch Ryza u příležitosti 60. narozenim za 40 let služby kostelníka v Lidečku, pan Jaroslav Povalač z Horní Lidče při ukončení 12 let služby kostelníka v Horní Lidči. A pan Josef Fojtík za Střelné za veliký podíl při výstavbě kostela ve Střelné.
 • 15. 6. svěcení Půlčínské kaple a nového zvonu – otcem biskupem Josefem Hrdličkou. Ještě před rokem a půl byla z budovy převážně požární zbrojnice. Dnes je kaple denně otevřena pro turisty a první neděli v měsíci v 15,00 hodin je v ní sloužena mše svatá
 • 13. 7. střídání otců – z naší farnosti odešel pan kaplan Jaroslav Špargl do farnosti Březnice a přivítali jsme pana kaplana Karla Hořáka.
 • 8. 8. Lidečko vesnice roku 2008 - v areálu pod Čertovými skalami byla krásná děkovná mše
 • 26. - 28. 9. duchovní obnova - pro biřmovance i farnost pod vedením otců beneditýnů ze Slovenska
 • 28. 9. Emanuel Vittek vstoupil do řehole - premonstrátů v Praze
 • 4. 10. biřmování - z rukou otce arcibiskupa Jana přijalo tuto svátost 145 mladých
 • svěcení pastoračního centra ve Střelné- odpoledne otec arcibiskup odsloužil slavnostní mši u příležitosti 40 let od postavení a 15 let od posvěcení kostela ve Střelné. Pak posvětil nové pastorační centrum, které ještě před rokem a půl sloužilo jako nevyužitá márnice. Byl vymalován kostel, doplnilo se osvětlení, lavice, koberce, nové rýny a trochu se spravila fasáda. Tyto práce a rekonstrukce márnice si vyžádali částku půl miliónů korun.
 • 27. 10. bohoslovec Pavel Martinka přijal akolytát – z rukou otce arcibiskupa Jana v kapli kněžského semináře v Olomouci. Slavnosti se účastnilo 50 dětí a ministrantů
 • 15. 11. vystoupení schol a večírek mládeže – 300 mladých lidí se zúčastnilo krásného odpoledne a večera. Kromě toho v naší farnosti vystoupili během roku Martinova prázdná kapsa, Adorare, Bétel.
 • Také scholička zpívá při mši svaté a taky v roce začala dělat koncerty - Holešov, Zlín, ... Také u vyhlášení vesnice roku. Členka scholičky Anetka Juřičková se právě v tomto roku stala zpěváčkem ČR.
 • 23. 11. svěcení nového oltáře, ambónu a křtitelnice v chrámu svaté Kateřiny – na naši pouť k svaté Kateřině podruhé do naší obce v tomto roku zavítal otec arcibiskup, aby nám posvěštil nově zrekonstruovaný interiér kostela. Rekonstrukce proběhla od konce června do listopadu. Celkové náklady činily 3 milióny korun.
  • 750. 000,- Kč restaurování oltáře
  • 330. 000,- Kč nový obětní stůl, ambón, křtitelnice
  • 900. 000,- Kč nová mramorová dlažba
  • 80 000,- Kč výměna oken
  • 120. 000,- Kč výmalba
  • 80 000,- Kč nové osvětlení
  • 80 000,- Kč sanační omítky
  • 450. 000,- Kč podlahové topení a přípojka plynu
  • 40 000,- Kč sochy a podstavce pod ně
  • 75 000,- Kč nové ozvučení
  • 85 000 ,- Kč oprava a ladění varhan
  • 110. 000,- Kč nový dubový nábytek do sakristie
  • 35 000,- Kč nový kříž a ornáty

350. 000,- Kč dotace z kraje, 600. 000,- Kč darovala obec Lidečko a zbytek věřící ve sbírkách.

 

Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za veškerou pomoc a dary. Rok 2008 byl skutečně přeplněn. Kéž tyto bohaté události prohloubí naši víru a vzájemnost.