Pěší pouť farnosti na Svatý Hostýn v jubilejním roce 2012

24.07.2012 09:22

Již třetím rokem jsme se vydali pěšky na Svatý Hostýn. Krásné je na tom i to, že je letos jubilejní rok 100 let od korunovace Panny Marie Svatohostýnské. Den jsme začali mší svatou v kostele v Lidečku a po záverečném požehnání a následném kafi na faře u otce Jana, jsme se vydali na pouť.

V prvním dni nás 13 putovalo od rána a druhá polovina, 14 poutníků, vyšla až kolem 18. hodiny večerní. Tato druhá polovina to měla podstatně náročnější, protože šli až po práci a částečně přes noc, kdy už celkem dost pršelo. Do Hošťálkové dorazili až v 02:00 a rychle šli spát.

Počasí nám přálo a v prvním dnu přišlo jen pár menších přeháněk. Nálada byla výborná, společně jsme svěřili všechny úmysly Panně Marii i v modlitbě růžence. Nikam jsme nespěchali a v klidu, společném hovoru, jsme vnímali Boží přítomnost, sami sebe, okolní nádhernou krajinu a někdy i bolesti našeho těla. Večer jsme ještě před Hošťálkovou obdivovali oboru divočáků a jelenů. Potom jsme již dorazili na faru do Hošťálkové, kde už měl pro nás otec Jan rozdělaný oheň a my jsme se mohli posilnit a odpočinout si. Po příjezdu otce Karla, jsme si společně povídali až do pozdních hodin.

V sobotu jsme posilněni spánkem a vydatnou snídaní vyrazili směr Svatý Hostýn. Tento druhý den nám počasí také přálo, pláštěnky jsme vytáhli jen na krátký čas. Kolem 13:45 jsme připutovali na Svatý Hostýn. Myslím, že všichni byli rádi, že jsme v cíli a mohli jsme vykonat tuto částečnou oběť.

Velká pochvala patří především dětem, které vůbec nereptaly, ale naopak měly víc sil, než mnozí dospělí. Celou pouť jsme završili mší svatou, kterou nám sloužil otec Jan ve 14:30 v kapli svatého Josefa.

 

Můj probuzený život, Ježíši, tobě patří a všichni, které potkám, jsou tví a moji bratři.

Tys všude konal dobro, když po zemi jsi chodil, chci tě dnes následovat, na lásce tvé mít podíl.

Dej, ať mám pro bližního čas, humor, vlídná slova, ať ovládám své vzněty a odpouštím vždy znova.

Ať starosti a tísně na tebe duše vloží a v mysli, slovech, činech hledá vždy vůli Boží.

Ať s pomocí tvé Matky, kterou vždy vyslyšíš, pomohu druhým k tobě aspoň o krůček blíž.

Bud' oslaven a chválen Otec i Syn i Duch, v jednotě lásky dokonalé, k níž Boží děti velké, malé, zveš ty, náš dobrý Bůh.

Ranní modlitba blah. papeže Jana XXIII. * 1881 v Bergamu v severní Itálii, + 1963 v Římě

—————

Zpět


Fotogalerie: Pěší pouť farnosti na Svatý Hostýn v jubilejním roce 2012

/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/a1-den-s-vyhledem-na-vartovnu-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/vartovna-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/a1-den-nad-vseminou-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/pozdechov-1-den-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/nad-hostalkovou-2-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/dosli-jsme-1-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/dosli-jsme-3-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/dosli-jsme-2-jpg/
/album/fotogalerie-pesi-pout-farnosti-na-svaty-hostyn-v-jubilejnim-roce-2012/dosli-jsme-4-jpg/

—————