Kostel sv. Kateřiny v Lidečku

17:45 17:50 Ať zvony zní
18:00 19:00 Mše svatá
19:00 20:00 Nechte děti přicházet ke mně
20:00 20:30 Kostel sv. Kateřiny, jak ho neznáte
20:30 21:00 Liturgické zpěvy v proudu dějin
21:00 21:30 Bible včera a dnes
21:30 22:00 Odevzdání vzkazů do Božích rukou
20:00 21:30 Vzkaz Bohu

 


 

Vítejte na našich internetových stránkách

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.velehrad.eu